Přehled dokončených nožů s popisky

List of finalized knives with brief description

Hidden tang lovecký nůž z Elmaxu a parohu. Kožené pouzdro

Hidden tang hunting knife made from Elmax and antler, leather sheath

 

Tradiční lovecké zavazáky. Dvě velikosti. Elmax, paroh. Kožené pouzdro

Traditional hunting knives made from Elmax and antler. Two sizes. Leather sheath

 

Tradiční bavorský lovecký nůž z Elmaxu a ebenu. Kožené pouzdro

Traditional bavarian hunting knife made from Elmax and ebony. Leather sheath

 

Lovecký nůž z Elmaxu a parohu. Titanová záštita, kožené pouzdro

Hunting knife made from Elmax and antler. Titanium bolster, leather sheath

 

Filetovací nůž pro rybáře z oceli Elmax.

Fillet knife for fishermen made from Elmax stainless steel

 

Lovecký nůž ve stylu klasického bavorského zavazáku. Laminovaná nerezová ocel SG-2. Délka čepele 10cm

Hunting knife in style of classic bavarian hunting knife. Laminated stainless steel SG-2. Lenght of blade 10cm

 

Lovecký nůž ve stylu klasického bavorského zavazáku. Ocel Ak5. Délka čepele 10cm

Hunting knife in style of classic bavarian hunting knife. Stainless steel Ak5. Lenght of blade 10cm

 

Filetovací nůž z Ak5Mo nerezové oceli. Délka čepele 155mm, délka celého nože 265mm. Tloušťka čepele začíná na 2,5mm a plynule se ztenčuje do nuly. Prohyb nože je přiměřený. Rukojeť z rohu buvola s mosazí.

Fillet knife made from Ak5Mo stainless steel. Lenght of blade 155mm, lenght of the whole knife 265mm. Thickness of blade begins on 2,5mm and goes to zero. Flex is moderate. Buffalo horn handle with brass.

 

Filetovací nůž z Ak5Mo nerezové oceli. Délka čepele 155mm, délka celého nože 265mm. Tloušťka čepele začíná na 2,5mm a plynule se ztenčuje do nuly. Prohyb nože je přiměřený. Rukojeť z tureckého ořechu s mosazí.

Fillet knife made from Ak5Mo stainless steel. Lenght of blade 155mm, lenght of the whole knife 265mm. Thickness of blade begins on 2,5mm and goes to zero. Flex is moderate. Turkish walnut handle with brass.

 

Lovecký nůž z Ak5 oceli. Délka čepele 120mm. Délka celého nože 255mm. Rukojeť z ořechu a kůže. Záštita z damaškové oceli. 

Hunting knife made from Ak5 steel. Lenght of blade 120mm, lenght of the whole knife 255mm. Handle made from walnut and leather. Bolster from damascuss steel.

 

Nože na houby. Ocel Elmax, rukojeť u tří nožů turecký ořech s mosaznými piny, jeden nůž z evropského ořechu s nerezovými piny. Celková délka 130mm, délka čepele 50mm.

Mushroom knives. Elmax steel, handles of three knives made from turkish walnut with brass pins, one knife from european walnut with stainless pins. Total lenght 130mm, lenght of blade 50mm

 

Dokončené tři houbařské nože na krk. Ocel Elmax a rukojeť z burma padauk, třetí nůž je z D2.

Three mushroom knives finalized. Elmax steel and Burma Padauk. The third one made from D2 steel.

 

Lovecký nůž z oceli D2. Rukojeť dřevo cocobolo. Mosazné nýty. Délka čepele 110mm, délka celého nože 225mm. Pouzdro kožené nebarvené.

Hunting knife made from D2 steel. Handle cocobolo wood. Brass pins. Lenght of blade 110mm, lernght of the whole knife 225mm. Raw leather steath.

 

Jednoduchý friction folder. Velikost zavřeného nože 10cm. Celková šířka 5mm. Čepel z oceli D2, střenky titanové. Mosazné nýty. Pouzdro kožené, šité kůží.

Simple friction folder. Size of folded knife is 10cm. The whole thickness 5mm. Blade made from D2 steel, handle titanuim. Brass pins. Leather steath laced by leather.

 

Trochu jiná rukojeť. Nůž z ocele D2. Délka čepele 120mm. Rukojeť pletená z koženého řemínku. Kůže nasycená včelým & karnaubským voskem.

A bit diferrent handle. Knife made from D2 steel. Lenght of blade 120mm. Handle laced from leather string. Leather sucked by bee & carnauba wax.

 

Karambit vyrobený z oceli AK5. Kožené pouzdro

Karambit made from AK5 steel. Leather steath.

 

Kempovací, lovecký, outdoor nůž. Délka čepele 120mm, délka celého nože 2250mm. Tloušťka čepele 3mm. Materiál čepele japonská prášková nerezová laminovaná 64 vrstvá ocel Suminagashi s centrální vrstvou z oceli SG-2.

Rukojeť dřevo sheoak v kombinaci s ebenem.

Pouzdro kožené, nebarvené. Mosazné kování.

Camping, hunting, outdoor knife. Lenght of blade 120mm, lenght of the whole knife 250mm. Thickness of blade 3mm. Material of blade is japanese stainless laminated 64layers PM Suminagashi steel with the central layer of SG-2 steel.

Handle made from sheoak wood combined with ebony.

Leather steath.

 

Kempovací, lovecký, outdoor nůž. Délka čepele 115mm, délka celého nože 235mm. Tloušťka čepele 3mm. Materiál čepele japonská prášková nerezová laminovaná 64 vrstvá ocel Suminagashi s centrální vrstvou z oceli SG-2.

Rukojeť kožená z přírodní nebarvené kůže stabilizované pryskyřicí, patka rukojeti ze dřeva bocote.

Pouzdro kožené, nebarvené. Mosazné kování.

Camping, hunting, outdoor knife. Lenght of blade 115mm, lenght of the whole knife 235mm. Thickness of blade 3mm. Material of blade is japanese stainless laminated 64layers PM Suminagashi steel with the central layer of SG-2 steel.

Handle made from natural uncoloured leather and from bocote wood.

Leather steath, brass pins.

 

Kempovací, lovecký, outdoor nůž. Délka čepele 100mm, délka celého nože 220mm. Tloušťka čepele 3mm. Materiál čepele japonská prášková nerezová laminovaná 64 vrstvá ocel Suminagashi s centrální vrstvou z oceli SG-2.

Rukojeť z ebenu, mosazné nýty. Zdobeno bílým fíbrem.

Pouzdro kožené, mosazné kování. Připravené pro nošení na opasku i na popruhu od baťohu.

Camping, hunting, outdoor knife. Lenght of blade 100mm, lenght of the whole knife 200mm. Thickness of blade 3mm. Material of blade is japanese stainless laminated 64layers PM Suminagashi steel with the central layer of SG-2 steel.

Handle made from ebony wood with brass pins.

Leather steath, brass accessories. Ready for belt and for bag hanging.

 

Tři nože pro tři děti – na houby :-). Poslední obrázek ukazuje porovnání velikosti s normálním nožem. Čepel z práškové nerezové oceli Elmax, rukojeť z ebenu a z kožených kroužků. Záštita z mosazi a z buvolího rohu. Pouzdro z hovězí kůže.

Three knives for three childern – to pick up mushrooms :-). The last picture shows comparison with a standard size knife. Blade made from PM stailess steel Elmax, handle from ebony and leather stripes. Bolster – brass and  bufallo horn. Leather steath.

 

img_0837 img_0838

Otvírák na lahve kombinovaný se šroubovákem. Vyrobeno ze zbytků oceli D2. Zakaleno

Bottle opener combined with screw driver. Made from D2 scrap. Hardened.

 

p1010120p1010117p1010118p1010119p1010116p1010112

Damaškový lovecký nůž. Délka čepele 125mm, délka celého nože 245mm. Tloušťka čepele 3,5mm. Rukojeť z ebenu a kožených kroužků. Záštita z kalené damaškové oceli. Hidden tang, zajištěno nerezovým nýtem

Damascuss hunting knife. Lenght of blade 125mm, lenght of the whole knife 245mm. Thickness of blade 3,5mm. Handle made from ebony and leather strips. Bolster made from hardened damascuss steel. Hidden tang fixed by stainless pin.

 

img_0834 img_0835

Odlehčená upravená verze nože do nepohody. Ocel D2. Délka čepele 135mm, tlouštka 3,5mm. Rukojeť eben s mosaznými nýty. Pouzdro kožené

Lightened upgraded version of outdoor knife. Steel D2. Lenght of blade 135mm, thickness 3,5mm. Handle made from ebony with brass pins. Leather steath.

 

img_0830 img_0831

Dříve vyrobený Nůž do pole- field knife s pouzdrem

Field knife made previously, with a new steath

p1010104 p1010105 p1010106 p1010107

Malý damaškový EDC nůž (EDC – nůž pro každodenní použití). Délka čepele 7cm, délka celého nože 15cm. Tloušťka čepele 3,5mm. Zdobeno mosazným vlisem. Pouzdro z hovězí kůže  konstruováno pro horizontální nošení na opasku.

Small damascuss EDC knife. Lenght of blade 7cm, lenght of the whole knife 15cm. Thickness of blade 3,5mm. Brass inlay. Steath made from leather constructed to be placed horizontaly on a belt

 

img_0812 img_0813p1010108p1010109p1010110

Variace na ruský NKVD nůž. Originál hidden tang nahrazen konstrukcí full tang. Ocel D2, tloušťka 3,5mm. Délka čepele 135mm. Rukojeť mosaz a dřevo cumaru

Variation to russian NKVD knife. Original hiden tang changed to full tang. D2 steel, thickness 3,5mm. Lenght of blade 135 mm. Handle from brass a cumaru wood.

img_0814

Variace na NKVD nůž. D2 ocel. Délka čepele 135mm, tlouštka 3,5mm. Rukojěť eben

Variation to NKVD knife. D2steel, lenght of blade 135mm. Ebony handle

 

img_0816

Damaškový mininůž. Rukojeť z ebenu, nerezové nýty

damascuss mini knife. Ebony handle, stainless pins

 

imag0999 imag1000

Malý damaškový skinner

Small damascuss skinner.

 

 

imag0996 imag0997

Malý damaškový skinner. Rukojeť eben

Small damascuss skinner with ebony handle.

 

IMAG0977IMAG0973 IMAG0975 IMAG0976

Tesák / taktický nůž. Délka nože 250mm, délka čepele 130mm. Tloušťka čepele 4,8mm. Materiál D2. Mosazné nýty. Rukojeť eben.

Hunting knife / tactical knife. Lenght of knife 250mm. Lenght of blade 130mm. Thickness 4,8mm. Steel D2. Brass pins. Ebony handle.

 

IMAG0960

Nůž Žabka. Ocel D2 tloušťka 3,5mm, rukojeť ořech

Pruning knife. D2 steel, thickness 3,5mm.

 

 

DSCF5289 DSCF5291 DSCF5295

Damaškový lovecký nůž. Délka čepele 125mm, délka nože 245mm. Tloušťka čepele3,5mm. Rukojeť z dřeva bocote v kombinaci s ebenem, proužkem kůže a červeným fíbrem. Záštita z damaškové oceli. Pouzdro  – kůže 3mm

Hunting damascuss knife. Lenght of blade 125mm, lenght of knife 245mm. Thickness of blade 3,5mm. Handle made from bocote wood combined with ebony wood, leather stripe and red fiber. Bolster made from hardened damascuss steel. Steath made from3mm thick leather.

 

DSCF5282 DSCF5287 DSCF5280

Nůž do pole – field knife. Dělaný na zakázku. Důraz byl kladen na nízkou hmotnost a zároveň vysokou pevnost nože. Ocel D2 tloušťka u rukojeti 3,8mm. Délka čepele 150mm, délka celého nože 270mm. Rukojeť vytvarovaná pro pevný, jistý úchop. Dřevo – ořech.

Field knife made based on purchase order. Focus on low weight and hight strenght. Steel D2, thickness near handle 3,8mm. Lenght of blade 150mm. Lenght of the whole knife 270mm. Handle shaped for firm grip. Walnut wood.

 

 

DSCF5273 DSCF5278 DSCF5274

Taktický nůž z oceli D2. Tloušťka oceli 4,5mm, délka čepele 135mm, délka nože 260mm. Dutý výbrus. Rukojeť z nádherného dřeva švestky. Mosazné nýty.

Tactical knife from D2 steel. Thickness of steel 4,5mm, lenght of blade 135mm, lenght of the whole knife 260mm. Hollow grind. Handle made from beautifull plum-tree wood. Brass pins.

 

P1010090

Kuchyňský nůž z oceli Elmax. Délka čepele 240mm, délka celého nože 385mm. Tloušťka hřbetu čepele 2mm, broušeno jednostranným plochým výbrusem pro držení pravou rukou. Záštita mosaz a bílý fíbr, rukojeť eben.

Kitchen knife from Elmax steel. Lehght of blade 240mm, lenght of the whole knife 385mm. Original thickness of blade – 2mm, flat grind only from right side for right-handers. Brass bolster with stripe of white fiber. Eben handle.

 

P1010087P1010093P1010079 P1010082 P1010085P1010091

Damaškový lovecký nůž. Délka čepele 130mm, délka nože 250mm. Tloušťka čepele 5mm. Rukojeť z kožených kropužků v kombinaci s ebenem, buvolím rohem a červeným fíbrem. Záštita z damaškové oceli. Pouzdro  – kůže 3mm

Hunting damascuss knife. Lenght of blade 130mm, lenght of knife 250mm. Thickness of blade 5mm. Handle made from leather combined with ebony wood and bufalo horn. Decorated by red fiber. Bolster made from hardened damascuss steel. Steath made from3mm thick leather.

 

P1010061 P1010063 P1010064 P1010067 P1010068 P1010069 P1010071

Nůž na krk ze serie malých nožů. Ocel D2, gravírovaná čepel, rukojeť buvolí roh a červený fíbr, mosazné piny

Neck knife from the series of small knives. D2 steel, engraved blade, bufallo horn, fiber, brass pins

 

P1010044 P1010043

Dva nové nože podobného vzhledu

Two new knives of similar shapes

 

P1010048 P1010050P1010078P1010076

Nůž do lesa. Ocel D2 tloušťka 5mm. Délka čepele 135mm. Rukojeť dřevo Cumaru podložené červeným fíbrem. Mosazné kolíky. Otvor pro śnůru vyložen mosazí. Čepel plošně leptaná, výbrus typu compound – double bevel

 

Forest knife. D2 steel, thickness 5mm. Lenght of blade 135mm. Handle made form Cumaru wood with red fiber placed between steel and wood. Brass pins. Cord hole inlaid by brass. Acid washed blade. Double bevel grind.

Knife will be completed by a sheath.

 

P1010045 P1010046DSCF5264DSCF5265DSCF5267DSCF5270

Nůž do lesa. Ocel D2, tloušťka 3,5mm. Délka čepele 110mm. Rukojeť z ořechu vyloženého červeným fíbrem. Mosazné kolíky. Otvor pro śnůru vyložen mosazí. Čepel jemně gravírovaná. Dutý výbrus. Zatím nenabroušeno.

Forest knife. D2 steel, thickness 3,5mm. Lenght of blade 110mm. Handle made form Walnut wood with red fiber placed between steel and wood. Brass pins. Cord hole inlaid by brass. Blade gently engraved. Hollow grind. Not sharpened yet.

 

 

IMAG0947Sada kuchyňských nožů z D2 ocele. Rukojeti z materiálu pracovní desky v kuchyni

Set of kitchen knives made from D2 steel. Handle material the same as kitchen work desk.

 

DSCF5253

 

Tři kreditní karty vyrobené z damaškové oceli Balbach. Původní tloušťka materiálu 2,5mm upravena na 1,5mm. Kaleno na více než 60 HRC.

Three cards made from Balbach damascuss stainless steel. Original thickness 2,5mm grinded to 1,5mm final thickness. Hardened to more then 60HRC

 

DSCF5237 DSCF5249 DSCF5245 DSCF5244 DSCF5243

Tesák / taktický nůž. Délka nože 250mm, délka čepele 130mm. Tloušťka čepele 4,8mm. Materiál D2. Mosazné nýty. Rukojeť eben. Kožené pouzdro šité žlutou nití

Hunting knife / tactical knife. Lenght of knife 250mm. Lenght of blade 130mm. Thickness 4,8mm. Steel D2. Brass pins. Ebony handle. Leather sheath sewed by yellow thread

 

 

DSCF5209 DSCF5216DSCF5218DSCF5219DSCF5221DSCF5223

Nůž do přírody. Ocel D2. Délka čepele 110mm, délka nože 230mm. Tloušťka oceli 3,5mm. Rukojeť z ebenu s vložkou z červeného fíbru. Mosazné nýty. Očko pro sňůru vyloženo masazí. Leštěno. HRC 62

Camping knife. Steel D2. Lenght of blade 110mm, lenght of knife 230.. Thickness 3,5mm. Handle made from ebony, red fiber liners. Brass rivets. Blade and handle polished. HRC 62

 

 

DSCF5197

Pevný taktický nůž. Vyroben z oceli D2. Délka čepele 130mm, délka nože 245mm. Tloušťka oceli 4,8mm. Rukojeť z ořechu s vložkou z černého fíbru. Mosazné nýty. Čepel zdobená zdrsněním na hřbetu, leštěná. HRC 60

Strong tactical knife made from D2 steel. Lenght of blade 130mm, lenght of knife 245mm. Thickness of steel 4,8mm. Handle made from walnut wood, decorated by black fiber. Brass rivets. Blade roughened and polished. HRC 60

 

 

IMAG0884 P1000984

Nůž pro každý den. Vyrobeno z D2 tloušťky 4,8mm. Zdobeno mosazí. Délka ostří 60mm, délka nože 140mm. Leštěno

RDC knife. Made from D2 steel, thickness 4,8mm. Decoreted by brass. Lenght of blade 60mm, lenght of knife 140mm. Polished

 

DSCF5183 DSCF5186 DSCF5187 DSCF5189

Lehký lovecký nůž vyrobený z oceli D2 tloušťky 3,5mm. Rukojeť z tisu červeného, ozdobeného červeným fíbrem. Délka ostří 110mm. Tvrdost 60HRC

Light hunting knife made from 3,5mm D2 steel. Handle from Yew wood and red fiber as decoration. Lenght of blade 110mm. Hardened to 60HRC

 

 

DSCF5168 DSCF5169 DSCF5172 DSCF5177

Skupinka tří nožů na krk. Damašek tloušťka 5mm. Dřevo Bocote. 60 HRC

Group  of three neck knives. Damascuss steel thickenss 5mm. Bocote wood. 60 HRC

 

 

DSCF5155 DSCF5157DSCF5181

Kreditní karta – nůž. Kaleno na 60HRC. Damašková ocel

Credit card size knife. Hardened to 60HRC. Damascus steel

 

DSCF5134 DSCF5136 DSCF5138 DSCF5140 DSCF5143 DSCF5144 DSCF5146

Jednoduchý klasický zavírací nůž se selskou pojistkou. Čepel – D2, střenky – mosaz s mosaznými nýty. Délka čepele 50mm. Délka zavřeného nože 85mm

Simple classical folding knife – friction folder. Blade – D2, handle – brass with brass pins. Lenght of blade 50mm. Lenght of closed knife 85mm

 

 

DSCF5133DSCF5131DSCF5129

Lehký lovecký nůž. Délka čepele 110mm, celková délka nože 230mm. Tloušťka 3,5mm. Materiál čepele D2, kaleno do desek. Materiál rukojeti ořech ozdobený červeným fíbrem

Small hunting knife. Lenght of blade 110mm, lenght of knife 230mm. Thickness 3,5mm. Material of blade D2, quenched to plates. Handle made from walnut decorated by red fiber

 

 

DSCF5110 DSCF5112 DSCF5115 DSCF5117 DSCF5119

EDC nůž, ocel D2, rukojeť buvol. Délka čepele 60mm

EDC knife, D2 steel, Bufallo handle, Lenght of blade 60mm

 

 

DSCF5121 DSCF5126

Menší bratr horního nože. Délka čepele 55mm. Stejné materiály

Smaller brother of the above one. Lenght of blade 55mm. The same materials

 

 

DSCF5104 DSCF5107 DSCF5101

D2 110 lovecký nůž. Rukojeť ořech. Patina po kalení nechána

D2 110 hunting knife. Walnut handle. Veneer after hardening visible

 

DSCF5087 DSCF5092

Hezká kombinace tmavého damašku a oranžové G10. Délka čepele 60mm

Nice combination of dark damascuss and G10 handle. Lenght of blade 60mm

 

DSCF5059DSCF5071DSCF5075

Trošku delší nůž pro každodenní použití. Délka čepele 65mm. Ocel D2, ořech

A little longer EDC knife. Lenght of blade 65mm. Steel D2, walnut handle

 

DSCF5054 DSCF5057DSCF5063DSCF5064DSCF5070

Pěkný malý skinner pro lovce. Ocel D2, jelenní paroh

Nice little skinenr for a hunter. Steel D2, antler handle

 

DSCF5049 DSCF5051 DSCF5052

Nůž ve style japonské rovné břitvy. Nástrojová ocel tř. 19, tloušťka 5mm, celková délka 150mm, délka čepele 65mm. Velmi tvrdý, velmi ostrý

Knife in style of japanese straight razor. Tool steel, thickness 5mm, lenght of blade 65mm, overall lenght 150mm. Very sharp

 

DSCF5027DSCF5029

Malý nožík z damascénské oceli. Rukojeť ze dřeva Padauk. Celková délka nože 145mm, délka čepele 60mm

Small damascus neck knife. Handle made from Padauk wood. Total lenght of knife 145mm, lenght of blade 60mm

 

DSCF4968DSCF5010DSCF5014DSCF5015

Nůž D2 110, ocel D2 tloušťka čepele 3,5mm, délka 110mm. Plochý výbrus. HRC 63. Rukojeť ořech

Knife D2 110, steel D2, thickness 3,5mm, lenght 110mm, Flat grind. HRC 63. Walnut handle

 

DSCF4973DSCF4974DSCF4976

Nůž k zavěšení na krk, ocel D2 tloušťka čepele 3,5mm, délka čepele 60mm. Plochý výbrus. HRC 63. Rukojeť dřevo Bocote

Neck knife, steel D2, thickness 3,5mm, lenght 60mm. Flat grind. HRC 63. Bocote handle

 

DSCF4996DSCF4998DSCF5001DSCF5007

Nůž D2 110, ocel D2 tloušťka 3,5mm, délka 110mm. Plochý výbrus. HRC 63. Rukojeť oranžová G10

Nûž je mínën jako pracovní lovecky nuz. Silnejsi konstrukce, duraz na prakticnost vic nez na krasu.

Knife D2 110, steel D2, thickness 3,5mm, lenght 110mm, Flat grind. HRC 63. G10 handle

The knife is mentioned as working tool for a hunter. Strong design. Practicality.

Bocote, D2DSCF4983DSCF4987DSCF4991

Nůž D2 110, ocel D2, tloušťka 3,5mm, délka 110mm. Dutý výbrus. HRC 63. Rukojeť dřevo Bocote. Pouzdro z pevné hovězí kůže

Knife D2 110, steel D2, thickness 3,5mm, lenght 110mm, Hollow grind. HRC 63. Bocote handle. Steath – strong leather

 

01

Lovecký nůž, ocel japonská laminovaná s prostřední vrstvou White Paper Steel, tloušťka 4mm, délka 180mm. Skandinávský výbrus bez fazetky. HRC 61. Rukojeť dřevo Purpleheart, záštita mosaz

Hunting knife. Japanese laminated White Paper Steel. Thickness 4mm, lenght 180mm. Scandinavian grind without secondary bevel. HRC61. Purpleheart handle. Brass bolster

 

DSCF4732

Zavírací nůž. Čepel použita z koupeného polotovaru, ocel GIN-1. Příložky ocel, rukojeť mosaz, impregnované dřevo Purpleheart, nýty ocel

Small folding pocket knife. Blade made out of a blade blank – steel GIN-1. Handle – brass, impregnated Purpleheart wood

 

DSCF4842

Malý skandinávský lovecký nůž z oceli Lauri HCR63. Skandinávský výbrus bez fazetky. Rukojeť ze dřeva tisu v kombinaci s koženými kroužky a mosaznou záštitou

Small scandinavian hunting knife. Steel Lauri HRC63. Scandinavian grind without secondary bevel. Yew + leather handle. Brass bolster

 

DSCF4766

Lovecký nůž z oceli Lauri, HRC58, délka 140mm, tloušťka 3mm. Skandinávský výbrus bez fazetky. Rukojeť z tisu a z kožených kroužků. Záštita z titanu

Hunting knife Lauri steel, HRC 58, lenght 140mm, thickness 3mm. Scandinavian grind without secondary bevel. Yew + leather handle, titanium bolster

 

DSCF4877

Lovecký nůž z oceli Lauri, HRC58, délka 140mm, tloušťka 3mm. Skandinávský výbrus bez fazetky. Rukojeť z tisu, záštita z titanu

Hunting knife Lauri steel, HRC 58, lenght 140mm, thickness 3mm. Scandinavian grind without secondary bevel. Yew handle, titanium bolster

 

DSCF4939

Malý nůž na sýr, nástrojová ocel, tlouštka 2,5mm. Dutý výbrus. Rukojeť dřevo Bocote

Cheese knife, tool steel, thickness 2,5mm. Hollow grind. Bocote handle

 

DSC_5704

Ocel AUS8, tloušťka 3mm. Dutý výbrus. Rukojeť z ebenu

Steel AUS8, thickness 3mm. Hollow grind. Ebony handle

 

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain